@article{Ljubic2015AlgoritemNetopirji,
  title={Algoritem na osnovi obna\v{s}anja netopirjev},
  author={Ljubi\v{c}, Karin and Fister Jr., Iztok},
  journal={Presek},
  volume={42},
  number={3}
  pages={26--28},
  year={2015}
}