@MastersThesis{Fister2019,
  title={Avtomatsko na\v{c}rtovanje in vrednotenje klasifikacijskih cevovodov v bioinformatiki},
  author={Fister Jr., Iztok},
  year={2019},
  school={University of Maribor, Slovenia}
}