@inproceedings{Fister2014Rosus,
  title={Netopirji, kresnice in kukavice pri obdelavi slik},
  author={Fister Jr., Iztok and Fister, Du\v{s}an and Mlakar, Uro\v{s} and Ljubi\v{c}, Karin and Brest, Janez and Fister, Iztok},
  booktitle={ROSUS 2014 : ra\v{c}unalni\v{s}ka obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2014 : zbornik 9. strokovne konference},
  pages={22--33}
  year={2014}
}