@inproceedings{Fister2014hEasytime,
  title={Razvoj in uporaba hibridnega domensko-specifi\v{c}nega modelirnega jezika hEasyTime za merjenje \v{c}asa na \v{s}portnih tekmovanjih},
  author={Fister Jr., Iztok and Bo{\v{s}}kovi{\'c}, Borko and Fister, Iztok and Brest, Janez},
  booktitle={Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalni\v{s}ke konference ERK 2014},
  pages={40--43}
  year={2014}
}