@inProceedings{Fister2011Odkrivanje,
  title={Odkrivanje vo\v{z}nje v zavetrju na triatlonskih tekmovanjih : stvarnost ali iluzija},
  author={Fister Jr., Iztok and Fister, Iztok and Brest, Janez and Bo{\v{s}}kovi{\'c}, Borko},
  booktitle={Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalni\v{s}ke konference ERK 2011},
  pages={111--114}
  year={2011}
}