@inProceedings{Ljubic2014Aplikacije,
  title={Aplikacije imunskih sistemov v ra\v{c}unalni\v{s}tvu},
  author={Ljubi\v{c}, Karin and Fister Jr., Iztok and Fister, Iztok},
  booktitle={\v{S}MRK : zbornik prispevkov, Medicinski razgledi, Supplement, vol. 53,1},
  pages={119}
  year={2014}
}