@inProceedings{Fister2013Regresijske,
  title={Uporaba regresijskih metod v diferencialni evoluciji},
  author={Fister Jr., Iztok and Brest, Janez},
  booktitle={Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalniš\v{s}ke konference ERK 2013},
  pages={215--216}
  year={2013}
}