@inProceedings{Fister2010UporabaDSL,
  title={Uporaba domensko specifi\v{c}nega jezika pri merjenju \v{c}asa na \v{s}portnih tekmovanjih},
  author={Fister Jr., Iztok and Fister, Iztok},
  booktitle={Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalniš\v{s}ke konference ERK 2010},
  pages={409--410}
  year={2010}
}