@inProceedings{Fister2015AvnSport,
  title={Algoritmi po vzorih iz narave in njihova uporaba v \v{s}portu},
  author={Fister Jr., Iztok},
  booktitle={1. delavnica sekcije ACM Maribor 2015},
  pages={6}
  year={2015}
}