@misc{DusanIztokUltra2016,
 author = {Du\v{s}an Fister and Iztok Fister Jr.},
 note = {Vabljeno predavanje na 16. zdravni\v{s}kem teku, Murska Sobota, 9.4.2016},
 title = {Dvojni ultra triatlon: Eden najte\v{z}jih treningov},
 year = {2016}
}