@book{Fister2016Povezljivi,
 author = {Iztok Fister and Uro\v{s} Mlakar and Iztok Fister Jr. and Janez Brest},
 publisher = {Fakulteta za elektrotehniko, ra\v{c}unalni\v{s}tvo in informatiko},
 title = {Povezljivi sistemi in inteligentne storitve: e-gradivo},
 year = {2016}
}