@article{Ljubic2015AlgoritemNetopirji,
 author = {Ljubi\v{c}, Karin and Fister Jr., Iztok},
 journal = {Presek},
 number = {{3}
pages={26--28}},
 title = {Algoritem na osnovi obna\v{s}anja netopirjev},
 volume = {42},
 year = {2015}
}