@inproceedings{Fister2014Rosus,
 author = {Fister Jr., Iztok and Fister, Du\v{s}an and Mlakar, Uro\v{s} and Ljubi\v{c}, Karin and Brest, Janez and Fister, Iztok},
 booktitle = {ROSUS 2014 : ra\v{c}unalni\v{s}ka obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2014 : zbornik 9. strokovne konference},
 pages = {{22--33}
year={2014}},
 title = {Netopirji, kresnice in kukavice pri obdelavi slik}
}