@inproceedings{Fister2014hEasytime,
 author = {Fister Jr., Iztok and Bo{\v{s}}kovi{\'c}, Borko and Fister, Iztok and Brest, Janez},
 booktitle = {Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalni\v{s}ke konference ERK 2014},
 pages = {{40--43}
year={2014}},
 title = {Razvoj in uporaba hibridnega domensko-specifi\v{c}nega modelirnega jezika hEasyTime za merjenje \v{c}asa na \v{s}portnih tekmovanjih}
}