@inproceedings{Fister2011Odkrivanje,
 author = {Fister Jr., Iztok and Fister, Iztok and Brest, Janez and Bo{\v{s}}kovi{\'c}, Borko},
 booktitle = {Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalni\v{s}ke konference ERK 2011},
 pages = {{111--114}
year={2011}},
 title = {Odkrivanje vo\v{z}nje v zavetrju na triatlonskih tekmovanjih : stvarnost ali iluzija}
}