@inproceedings{Ljubic2014Aplikacije,
 author = {Ljubi\v{c}, Karin and Fister Jr., Iztok and Fister, Iztok},
 booktitle = {\v{S}MRK : zbornik prispevkov, Medicinski razgledi, Supplement, vol. 53,1},
 pages = {{119}
year={2014}},
 title = {Aplikacije imunskih sistemov v ra\v{c}unalni\v{s}tvu}
}