@inproceedings{Fister2013Regresijske,
 author = {Fister Jr., Iztok and Brest, Janez},
 booktitle = {Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalniš\v{s}ke konference ERK 2013},
 pages = {{215--216}
year={2013}},
 title = {Uporaba regresijskih metod v diferencialni evoluciji}
}