@inproceedings{Fister2010UporabaDSL,
 author = {Fister Jr., Iztok and Fister, Iztok},
 booktitle = {Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehni\v{s}ke in ra\v{c}unalniš\v{s}ke konference ERK 2010},
 pages = {{409--410}
year={2010}},
 title = {Uporaba domensko specifi\v{c}nega jezika pri merjenju \v{c}asa na \v{s}portnih tekmovanjih}
}