@misc{Iztok2013Study,
 howpublished = {Radio Murski val},
 title = {Kratki stik : pogovor v oddaji Kratki stik ob 11.15 na Radiu Murski val, 11. 6. 2013},
 year = {2013}
}