@misc{Iztok2013Pozitivne,
 howpublished = {Radio Maribor},
 title = {Pozitivne zgodbe : prispevek o več mladih uspešnih mariborskih študentih, dijakih in učencih},
 year = {2013}
}